Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch thử nghiệm công nghệ blockchain để xây dựng hệ thống truyền thông bảo mật cho nhân sự.

Bộ Quốc Phòng Mỹ Ứng Dụng Blockchain

DARPA, Cục nghiên cứu phòng vệ cao cấp, bắt đầu thử nghiệm blockchain để tạo ra nền tảng thông tin hiệu quả, mạnh mẽ và bảo mật hơn.

Ứng dụng cho phép nhân sự từ bất cứ đâu truyền tải và xử lý thông tin. Ứng dụng này sẽ dùng trong việc đưa tin giữa các đơn vị và trụ sở, giữa các cán bộ và Lầu Năm góc.

Bộ Quốc phòng Mỹ thấy rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI là nhân tố tăng sức mạnh và là xúc tác cho những chuyển đổi chức năng trong toàn bộ cơ quan này.

Lầu Năm góc có kế hoạch ứng dụng AI trong toàn bộ hệ thống thông tin theo mô hình Điện toán hướng sự kiện để thành lập cơ chế chiến tranh phối hợp có tính phá hủy cao.

Việc truyền tải và lưu trữ dữ liệu quan trọng trong mô hình phân tán của blockchain giải quyết được điểm yếu chí tử của mô hình tập trung là: nó là 1 điểm đầu vào cho toàn bộ hệ thống nên dễ dàng bị nhắm đến để hack.

Giá Trị Không Thể Đo Đếm Bằng Tiền

Dữ liệu lưu trên blockchain không có điểm yếu tập trung nào để tấn công. Hệ thống Sổ cái phân tán minh bạch sẽ phát hiện các đợt tấn công ngay khi chúng bắt đầu. Ngoài ra, blockchain mã hóa thông tin, chia nó thành nhiều mảnh và phân tán trên toàn mạng lưới.

so sánh mô hình tập trung và mô hình mạng ngang hàng phân tán
So sánh mô hình tập trung và mô hình mạng ngang hàng phân tán

Nếu thông tin bị hack, hacker sẽ chỉ nhận được 1 phần thông tin đã mã hóa.

Có lẽ các quan chức chính phủ thế giới đã nhầm khi đánh giá các loại tiền mã hóa như đồng Bitcoin. Họ xem xét chúng dưới góc độ tiền tệ, trong khi thực ra, giá trị của tiền mã hóa nằm ở tính bảo mật và ứng dụng của chúng.

Về mặt này, rõ ràng các hệ thống phân tán như Bitcoin tỏ ra vượt trội khi đã vô hiệu hóa các cơ chế tấn công từ “trong trứng nước”. Giá trị ấy khó có thể dùng tiền để đong đếm.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn