Cơ chế xác minh đồng thuận là linh hồn của công nghệ blockchain. Về nguyên tắc, mọi node trong mạng blockchain có thể yêu cầu bổ sung thông tin mới vào mạng. Để xác minh đồng thuận sự bổ sung này có được phép không, các node phải đạt được 1 dạng đồng thuận. Đó là khi cơ chế xác minh đồng thuận vào cuộc.

Cơ chế xác minh đồng thuận là phương thức xác thực cụ thể được định nghĩa trước (mã hóa) đảm bảo cho 1 chuỗi giao dịch trong blockchain là đúng. Đối với tiền mã hóa, chuối đó cần phải xử lý được vấn đề “giao dịch kép”, nghĩa là cùng 1 khoản chi có thể được “tiêu” 2 lần nếu các giao dịch không được ghi và kiểm soát tập trung.

Một cơ chế xác minh đồng thuận có thể được cấu trúc theo nhiều cách. Có 2 cơ chế xác minh đồng thuận phổ biến nhất, và trong thế giới tiền mã hóa thì được dùng nhiều nhất, là: cơ chế Bằng chứng công việc và Bằng chứng sở hữu.

Cơ chế xác minh đồng thuật pow và pos
Cơ chế xác minh đồng thuật PoW và PoS

Cơ chế Xác Minh Đồng Thuận Bằng Chứng Công Việc Proof of Work Là Gì?

Trong hệ thống PoW, các node mạng phải giải được “bài toán mã hóa” để được cho phép bổ sung “block mới” vào hệ thống blockchain. Quá trình “giải toán” này thường được gọi là “đào”. Nói 1 cách đơn giản, những bài toán mã hóa này tạo nên từ toàn bộ thông tin đã được ghi lại trước đó trong chuỗi blockchain và một tập lệnh giao dịch cần bổ sung vào “block mới”.

Vì đầu vào của các bài toàn trở nên ngày càng lớn, chúng ngày càng khó giải hơn. Cơ chế bằng chứng công việc càng yêu cầu năng lực tính toàn lớn hơn, kèm theo đó là tiêu thụ 1 lượng điện lớn hơn.

Hệ thống “đào Bitcoin” hiện nay tiêu thụ lượng điện năng lớn hơn cả nước Thụy Sĩ, và có thể xếp hạng 43 trên thế giới!

bitcoin tiêu thụ nhiều điện hơn thụy sĩ
bitcoin tiêu thụ nhiều điện hơn thụy sĩ

Nếu 1 node mạng giải được bài toán, node đó đã chứng minh rằng nó đã hoàn thành công việc, và được thưởng 1 dạng giá trị số (đối với tiền mã hóa, đó sẽ là 1 số tiền mới). Phần thưởng này là động lực để duy trì mạng.

Các đồng tiền mã hóa sử dụng cơ chế này: Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero…

Cơ chế Xác Minh Đồng Thuận Bằng Chứng Sở Hữu Proof of Stake Là Gì?

Trong hệ thống PoS, một node mạng (người xác minh đồng thuận giao dịch) cần chứng minh quyền sở hữu tài sản cụ thể (trong trường hợp tiền mã hóa, đó là lượng tiền coin nhất định) để thao gia vào quá trình xác minh đồng thuận giao dịch. Kiểu xác minh đồng thuận giao dịch này được gọi là “luyện” thay vì “đào”.

Ví dụ, trong trường hợp tiền mã hóa, người xác minh đồng thuận giao dịch phải chứng minh được “phần” của mình trong toàn bộ số coin hiện có trên hệ thống để được phép xác minh đồng thuận 1 giao dịch.

Tùy thuộc vào số coin trong tay, anh ta có cơ hội lớn hơn để trở thành người xác minh đồng thuận block tiếp theo (vì anh ta có số coin lớn, hệ thống đánh giá anh ta là người uy tín hơn để có quyền xác minh đồng thuận giao dịch). Người xác minh đồng thuận giao dịch được trả 1 khoản phí dịch vụ xác minh đồng thuận giao dịch từ các bên. Những đồng tiền mã hóa như Neo và Ada sử dụng cơ chế PoS này.

Cơ chế PoS và PoW không phải là những cơ chế xác minh đồng thuận duy nhất trong thế giới blockchain. Các dạng khác bao gồm: Bằng chứng dịch vụ, Bằng chứng thời gian, Bằng chứng Năng lực. Nhưng chúng ít được dùng hơn.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn