Công nghệ Blockchain và Công nghệ Sổ cái phân tán có phải là một? Không. Đây là hiểu lầm mà rất nhiều người mắc phải. Trong bài này, Thế giới Crypto sẽ phân tích công nghệ Sổ cái phân tán là gì? Công nghệ này có gì tương đồng và khác biệt với công nghệ Blockchain?

Công Nghệ Sổ Cái Phân Tán Là Gì?

Sổ cái phân tán (Distributed Ledger) là một cơ sở dữ liệu đồng thời tồn tại ở nhiều địa điểm lưu trữ, hoặc do nhiều chủ thể đồng quản lý.

Hầu hết giới công nghệ ngày nay sử dụng một cơ sở dữ liệu tập trung lưu tại địa điểm cố định. Do vậy, địa điểm ấy trở thành vị trí chí tử về bảo mật và an ninh thông in.

Mô hình công nghệ Sổ cái phân tán
Mô hình công nghệ Sổ cái phân tán

Ngược lại, trong công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology), sổ cái được phân phối trên nhiều địa điểm, thậm chí toàn mạng hệ thống. Nhờ vậy, cơ sở dữ liệu ấy loại bỏ các nhu cầu:

 • Cần có trung tâm quản lý tập trung;
 • Trung gian xử lý dữ liệu và các giao dịch, hoán đổi…;
 • Xác minh, hoặc xác thực giao dịch.

Nhiều phiên bản hiện tại của công nghệ này sẽ chỉ xác minh giao dịch và thông tin mới khi: tất cả các bên tham gia đều đồng thuận rằng giao dịch là chính xác.

Sau đó, toàn bộ dữ liệu trong sổ cái phân tán được gắn tem thời gian, gán chữ kí mã hóa duy nhất.

Mọi thành viên trên mạng lưới hệ thống đều có thể truy xuất để xem toàn bộ lịch sử giao dịch.

Công nghệ Sổ cái phân tán là giải pháp xác thực và kiểm định toàn bộ lịch sử thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Blockchain và Công Nghệ Sổ Cái Phân Tán Khác Nhau Thế Nào?

Công nghệ Sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) là thuật ngữ tổng quát chỉ những hệ thống đa phương hoạt động trong môi trường không có bộ phân quyền hoặc điều khiển trung tâm, dù cho các thành phần tham gia có thể nguy hại hoặc không đủ tin cậy.

So sánh công nghệ Sổ cái phân tán và Blockchain

  Sổ cái phân tán Blockchain
Công nghệ Công nghệ gốc Là 1 nhánh của Sổ cái phân tán
Dữ liệu Không yêu cầu dữ liệu dạng khối Là chuỗi khối dữ liệu liên kết chặt chẽ
Cơ chế đồng thuận Không yêu cầu Proof-Of-Work, Proof-Of-Stake
Khả năng mở rộng Gần như vô hạn Bị giới hạn bởi năng lực của hệ thống

Công nghệ blockchain thường được coi là 1 trường hợp cụ thể của thế giới DLT rộng lớn, trong đó blockchain sử dụng cấu trúc dữ liệu gồm 1 chuỗi các khối dữ liệu liên kết chặt chẽ với nhau.

Sự khác biệt quan trọng nhất là: Blockchain chỉ là 1 dạng Sổ cái phân tán. Dù blockchain là 1 chuỗi block dữ liệu nối liền với nhau, sổ cái phân tán không đòi hỏi phải có chuỗi như vậy.

Hơn nữa, các Sổ cái phân tán không cần cơ chế “Bằng chứng công việc” (Proof-Of-Work). Do đó, về lí thuyết, sổ cái phân tán có khả năng mở rộng tốt hơn blockchain.

Nhờ khả năng loại bỏ bên trung gian trong giao dịch, công nghệ này trở thành công cụ lí tưởng trong thế giới kinh doanh.

Không giống như blockchain, công nghệ sổ cái phân tán không cần có cấu trúc dữ liệu dạng khối (block). Sổ cái phân tán có thể chỉ đơn giản là một cơ sở dữ liệu được phân phối trên nhiều website, vùng địa lí, hay toàn bộ các bên tham gia.

Theo định nghĩa, công nghệ Sổ cái phân tán có vẻ rất giống với blockchain. Tuy nhiên, ta cần nhớ rằng:

Tất cả các hệ thống blockchain đều là Sổ cái phân tán, nhưng không phải Sổ cái phân tán nào cũng là blockchain.

Nói cách khác, blockchain chỉ là 1 nhánh của công nghệ Sổ cái phân tán.

Công Nghệ Sổ Cái Phân Tán Dùng Để Làm Gì?

Khái niệm về hệ thống Sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) khởi phát từ năm 1982, nhưng phải đến năm 1991, khái niệm blockchain mới bắt đầu xuất hiện.

Tuy vậy, công nghệ này không được chú ý nhiều như công nghệ blockchain và tiền mã hóa thời gian gần đây. Ứng dụng mới này được đầu tư đáng kể, nhờ đó, các dạng hệ thống DLT và ứng dụng của chúng nhanh chóng lớn mạnh, mà phần lớn trong đó không liên quan đến Bitcoin và vô vàn bản sao của nó.

Hệ thống Sổ cái phân tán thường không hoạt động đơn lẻ, mà kết hợp hài hòa với nhiều hệ thống ngoại vi khác: lưu chuyển tài nguyên nội sinh trong hệ thống được thực thi tự động bởi hệ thống DLT mà không cần yếu tố bên ngoài can thiệp vào.

Điều này đặc biệt phù hợp khi các bản ghi do Sổ cái phân tán sinh ra tham chiếu đến các đối tượng, sự kiện, hoặc yếu tố bên ngoài mà Sổ cái phân tán tham chiếu (ví dụ: hàng hóa trong chuỗi cung ứng, tài sản hữu hình trong lưu trữ).

Những đối tượng nội sinh này cần thông qua cổng giao tiếp để kết nối với thế giới bên ngoài và phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài đó cũng như cấu trúc luận lý có sẵn để thực thi công việc nằm ngoài phạm vi hệ thống Sổ cái phân tán.

Ứng Dụng Thực Tế Công Nghệ Sổ Cái Phân Tán

Công nghệ Sổ cái phân tán có tiềm năng cách mạng hóa quy trình làm việc của chính phủ, các thể chế, và giới doanh nghiệp. Nó giúp nhà nước:

 • Thu thuế đầy đủ và minh bạch hơn,
 • Quản lý ngân sách minh bạch,
 • Cấp thị thực nhanh chóng,
 • Đăng ký sở hữu và quản lý đất đai minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả,
 • Xử lý trọn vẹn nhiều vấn đề về an sinh xã hội,
 • Ứng dụng rất tốt trong bầu cử.

Hiện nay, chính phủ nhiều quốc gia đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ Sổ cái phân tán trong quản lý công. Chúng ta có thể theo dõi tiến độ ứng dụng công nghệ cách mạng này tại đây. Giới doanh nghiệp thì đã có những bước tiến rõ rệt hơn. Làn sóng blockchain và Sổ cái phân tán đã lan rộng ra nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • Tài chính
 • Âm nhạc và Giải trí
 • Kim cương và Kim loại hiếm
 • Hội họa
 • Chuỗi cung ứng hàng hóa

Dù có nhiều lợi thế vượt trội như vậy, nhưng công nghệ Sổ cái phân tán vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Những ứng dụng thiết thực của nó đang được khám phá để khai thác tốt nhất có thể.

Tương lai của các loại sổ cái, gồm cả sổ cái kế toán, sẽ là phân tán.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn