Braiins, công ty nằm sau 1 trong những trại đào bitcoin lớn nhất, vừa đưa ra bản mô tả mã nguồn đầy hứa hẹn cho việc phân tán hoạt động bitcoin mining.

Công nghệ Stratum V2 này thay đổi đáng kể chức năng đào bitcoin hiện tại, tăng tính bảo mật và hiệu quả của các trại đào – những chủ thể sắp xếp thợ mỏ trên khắp thế giới.

Giải Pháp Phân Tán Trại Đào Bitcoin Hoàn Hảo?

Theo dữ liệu nghiên cứu của blockchain.com, chỉ có 3 trại đào bitcoin đã đóng góp tới 50% năng lực đào toàn cầu. Vấn đề phát sinh từ đây.

Phân bổ năng lực trại đào bitcoin
Phân bổ năng lực trại đào bitcoin. Dữ liệu: blockchain.com

Khi 1 trong những thợ mỏ của trại đào được 1 khối, trại quyết định giao dịch nào sẽ đi vào khối đó. Các chuyên gia Bitcoin lo ngại rằng những chủ thể tập trung này có thể sử dụng quyền lực to lớn để kiểm duyệt những giao dịch họ không thích.

Để ngăn cản chuyện đó, Stratum V2 hỗ trợ mô hình “thương lượng công việc”. Thay vì trại đào quyết định đưa giao dịch nào vào khối, các thợ mỏ sẽ quyết định chuyện ấy.

Đồng nghĩa với việc thợ mỏ có quyền bỏ phiếu cho các nâng cấp giao thức bitcoin, nếu Stratum V2 được các trại chấp nhận.

Nhưng trại nào muốn kiểm duyệt giao dịch bitcoin vẫn có thể rời bỏ công nghệ này.

Ngoài ra, việc chỉ có 1 nhóm công ty sản xuất máy đào bitcoin – những máy tính chỉ dùng để đào bitcoin – cũng là 1 vấn đề lớn cho quá trình phân tán hóa.

Khả Năng Bảo Mật

Các trại đào bitcoin có động cơ để chấp nhận giao thức mới, vì nó giúp họ đỡ tốn chi phí, chống các cuộc tấn công.

Trước hết, công nghệ mới khiến cho chuyển giao dữ liệu qua liệu hiệu quả hơn. Nó cũng khiến cho việc lạm dụng năng lực tính toán của trại khó hơn.

Thứ 2, nó giải quyết nhiều khía cạnh an ninh bằng việc mã hóa và xác thực giao tiếp thông qua công nghệ tiên tiến hơn.

Kĩ thuật giám sát ngang hàng ngày tương tự công nghệ dùng trong mạng tin nhắn Whatsapp và mạng lightning network của bitcoin.

Cần ít nhất 12 tháng để các trại đào bitcoin tiếp nhận hoàn toàn công nghệ này.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn