Biểu tượng B của Bitcoin.
Biểu tượng B của Bitcoin.

Thực tế cho đến giờ vẫn không ai biết chính xác Satoshi Nakamoto, người phát minh ra Bitcoin, là ai. Có lẽ ông muốn ẩn danh vì đã biết trước ảnh hưởng to lớn của hệ thống tiền mã hóa này. Bitcoin đóng vai trò là phương tiện giao dịch điện tử bảo mật, hoàn toàn độc lập với mọi thể chế chính quyền. Tiềm năng của Bitcoin có thể thay thế hoàn toàn hệ thống tiền tệ thế giới.

Nó ảnh hưởng đến quyền lợi của quá nhiều người có quyền lực. Nếu là Satoshi, có lẽ chúng ta cũng muốn ẩn danh ^^

Vậy Bitcoin khác gì so với tiền giấy hiện tại?

Nguồn Cung Giới Hạn

Hệ thống tiền tệ (gồm USD, EURO, JPY…) có nguồn cung gần như vô hạn. Các ngân hàng trung ương sẵn sàng in thêm tiền bất cứ khi nào họ muốn và có thể kiểm soát giá trị của tiền. Người giữ tiền, là chính chúng ta, phải trả giá cho việc đó.

Bitcoin thì ngược lại. Chỉ 1 lượng nhỏ Bitcoin được sinh ra mỗi giờ, và sẽ tiếp tục giảm dần cho đến khi đạt đủ 21 triệu Bitcoin. Theo quy luật cung – cầu, với nguồn cung giới hạn như vậy, nhưng cầu liên tục tăng, thì giá trị của Bitcoin sẽ mãi tăng lên.

Và điều quan trọng nhất: giá trị của mỗi Bitcoin được quyết định hoàn toàn bởi thị trường.

Tính Phân Tán

Đây là đặc trưng quan trọng nhất của Bitcoin. Không có ai, hay bất kỳ thể chế nào, kiểm soát nó. Điều này thu hút những người không muốn chịu sự kiểm soát tiền tệ của các ngân hàng trung ương – chính là những nhà đầu tư.

Tính Bất Biến

Khi một giao dịch Bitcoin đã được ghi trên hệ thống thì không thể sửa hay đảo ngược. Vì bản ghi này được phân tán và lưu lại trên toàn bộ các tài khoản Bitcoin để đối chiếu lẫn nhau.
So với việc chính quyền có thể vô hiệu hóa tiền ta cầm trong tay thông qua số serie tiền, thì Bitcoin hấp dẫn hơn rất nhiều.

Tính Linh Hoạt

Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, bằng 1 phần 1 trăm triệu (0.00000001). Chúng ta có thể nhập chính xác số tiền cần giao dịch, không phải trả lại tiền thừa!

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn