Khi trả lời câu hỏi này, chúng ta nên lưu ý rằng chính đồng tiền ta thường dùng cũng chỉ là token, dù dưới dạng số hay tiền giấy hay kim loại (tiền xu), mà chúng ta lưu chuyển qua lại bằng việc chỉnh sửa cơ sở dữ liệu (số tiền trong tài khoản ngân hàng), hoặc trao đổi trực tiếp với nhau (tiền mặt). Việc xây dựng giá trị của tiền, như đồng EUR hay JPY, là 1 quá trình lịch sử liên quan đến văn hóa và các động lực chính trị.

Giá Trị Của Đồng USD

Giá trị của đồng USD được xác định bởi rất nhiều hiệu ứng trong mạng lưới kinh tế, theo thực tế rằng hàng trăm triệu người ngầm thống nhắt là 1 USD có giá trị bao nhiêu, và nó được neo giữ tại đó trong 1 nền kinh tế thực rất lớn. Rất nhiều người giới hạn lẫn nhau trong việc sử dụng đồng tiền ấy làm cho không ai có thể không công nhận giá trị của nó. Và nếu làm việc ấy, họ sẽ thấy mình nằm ngoài vòng quay kinh tế.

Để đưa 1 đồng tiền vào vị trí trung tâm nền kinh tế không hề dễ dàng. Việc đó liên quan đến giao kèo giữa các chính phủ, các ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại, các thể chế bảo vệ tài sản. Nhưng khi một tiêu chuẩn tiền tệ được thành lập, sẽ rất khó để loại bỏ nó.

Bitcoin Có Hệ Sinh Thái Riêng

Ngược lại, Bitcoin không nằm trong 1 nền kinh tế riêng nào, về mặt địa lý hay chính trị. Do vậy, nó không phải là đơn vị định giá trong bất kỳ nền kinh tế nào, không nhiều nhà kinh doanh định giá hàng hóa của họ bằng bitcoin. Thực tế, bitcoin cũng không phải là phương tiện trao đổi. Nên cho dù có thể được dùng như 1 đơn vị tiền tệ, bitcoin không được hiểu và dùng như tiền theo cách truyền thống.

Điều đó khiến nhiều cơ quan lập pháp xếp bitcoin vào mục tài sản số hay vì tiền tệ. Trong phạm trù này, bitcoin giống với vàng, vì không thể phân định rõ rằng đó là 1 loại tài sản hay 1 dạng tiền tệ. Hiện giờ, ta có thể nói rằng:

  • Bitcoin là 1 token số, có thể lưu chuyển giữa các bên.
  • Token này có giá trị thị trường so với những đồng tiền chính trên thế giới (có thể đổi lấy USD, GBP hay các đồng tiền khác).
  • Nó được dùng lẻ tẻ, thường với lượng rất nhỏ, để trao đổi với hàng hóa, dịch vụ thật.

Với ảnh hưởng rộng lớn, xuyên suốt nền kinh tế tiền mã hóa, và với vai trò là token có giá trị nhất, trong thực tế, bitcoin được coi là 1 dạng tài sản để đầu tư hơn là tiền dùng trong lưu thông. Dù muốn hay không, một người không thể chối bỏ giá trị của bitcoin. Làm như vậy là tự loại bỏ mình khỏi dòng chảy kinh tế tự nhiên.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn