Nếu chúng ta nhìn lại lúc con người còn ở thời kỳ săn bắn hái lượm, ta chỉ buôn bán trong phạm vi mỗi ngôi làng. Chúng ta đã có vài trục trặc, bất bình lúc trao đổi, nhưng ta đảm bảo các giao dịch bằng bạo lực hay các ảnh hưởng xã hội. Vì xã hội phát triển ngày càng phức tạp hơn và lộ trình thương mại trở nên ngày càng xa, cho nên ta đã xây dựng nên những thiết chế khuôn mẫu hơn, những tổ chức như ngân hàng tiền tệ, chính phủ, các tập đoàn. 

Những thiết chế này đã giúp ta quản lý thương mại khi nghi ngờ và phức tạp gia tăng, kiểm soát từ cá nhân ta ngày càng giảm sút. Kể cả với Internet, chúng ta cũng đưa những thiết chế này lên mạng luôn. Chúng ta đã xây dựng nên tảng thương mại như Amazon, eBay, Alibaba, những thiết chế này hoạt động nhanh hơn và đóng vai trò trung gian để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế. 

Trong khi đó, công nghệ blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán lưu trữ tài sản và giao dịch thông qua hệ thống mạng ngang hàng. Cơ bản mà nói thì đó là hệ thống lưu trữ chung của những người sở hữu và người nhận.

Nó rất giống với mô hình Wikipedia. Chúng ta có thể thấy mọi thứ trên Wikipedia. Nó luôn thay đổi và được cập nhật. Chúng ta cũng có thể theo dõi những thay đổi này trên Wikipedia vì cốt lõi, chúng chỉ là một cơ sở dữ liệu. Trên Wikipedia, nó là một platform mở để lưu trữ từ ngữ và hình ảnh. và những thay đổi dữ liệu theo thời gian. Trên blockchain lưu trữ lịch sử của việc giám sát, lưu thông thông tin, quyền sở hữu và địa chỉ của các tài sản như đồng tiền mã hóa Bitcoin, một dạng khác của tài sản số như định danh sở hữu IP. Nó có thể là 1 chứng nhận, thỏa thuận, những đối tượng thực, thậm chí cả thông tin cá nhân.

Giả sử ta muốn mua 1 cái màn hình cũ trên eBay. Việc phải làm trước hết là xem người bán là ai. Họ có phải là người dùng uy tín? Họ có được nhận xét và xếp hạng tốt, hay họ chưa có dòng lý lịch nào? Nhận xét, xếp hạng, đáng giá: đó là những chứng nhận về thông tin cá nhân mà chúng ta thu thập và dùng để xóa bỏ những nghi ngờ về người mà ta đàm phán. Nhưng vấn đề là những thông tin đó rất rời rạc. 

Blockchain cho phép chúng ta tạo ra một mặt bằng rộng mở toàn cầu ở đó có thể lưu trữ mọi về bất kỳ cá nhân nào từ mọi nguồn. Điều đó cho phép ta tạo ra định danh có kiểm soát. Hơn cả 1 bộ lý lịch, vì ta có thể tiết lộ thông tin về ta, giúp đơn giản hóa việc mua bán và tương tác. Như khi nhà nước cấp cho bạn một thẻ căn cước, bạn trên 21 tuổi, bằng cách cung cấp những bằng chứng hóa hóa những chi tiết này tồn tại và được chấp nhận. Việc có căn cước loại này trong thế giới thực và thế giới số cho phép chúng ta tham gia mọi hành vi thương mại một cách trọn vẹn.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn