Ngày càng nhiều những nhà đầu tư tài chính truyền thống cập bến Bitcoin, người ta lại càng thêm nóng ruột phê bình rằng quá trình phổ biến tiêu dùng Bitcoin hiện nay quá chậm.

Nó vẫn ít ứng dụng quá.

Bitcoin Vẫn Đang Ở Giai Đoạn Phổ Biến Tiêu Dùng Ban Đầu

Đa phần những người phê bình Bitcoin mạnh nhất không nhận ra rằng hệ thống tiền mã hóa này vẫn đang ở giai đoạn phổ biến tiêu dùng ban đầu – trong vòng đời phát triển công nghệ.

Giai đoạn quan trọng này sẽ mất nhiều thời gian với Bitcoin. Nhưng nếu qua được, tốc độ phổ biến nó sẽ tăng vọt.

Tham khảo:

Bitcoin Là Cách Mạng

Giờ đây ai cũng có 1 quan điểm về bitcoin. Từ những Bitcoiner sẽ luôn bảo vệ nó tới các chính trị gia và ngân hàng trung ương, những người sẽ làm mọi cách để cản trở tiến trình của nó.

Những người hưởng lợi từ hệ thống tiền tệ và tài chính hiện tại rõ ràng không muốn thấy bitcoin trở thành 1 hệ thống thay thế tin cậy. Họ thích giữ sự bất công ấy, ngày nào nó còn mang lại lợi ích cho họ.

Hiện trạng pháp lý về bitcoin và tiền điện tử:

Phổ Biến Tiêu Dùng Bitcoin Cần Được Xem Là Cuộc Marathon

Ngược lại, rất nhiều người bình thường đang dần thấy Bitcoin là hệ thống thay thế đáng tin.

Cũng nhiều người khác mô tả Bitcoiner là vô lí, nhưng đó chẳng phải là đức tính của những người sẽ làm nên thay đổi hay sao?

Trong 50 năm nữa, lịch sử sẽ ghi nhớ rằng những người ủng hộ phổ biến tiêu dùng Bitcoin mạnh mẽ nhất trong thập kỉ này là những người vô lí ấy.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn