Điều đó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Để xác định chính xác, ta cần trở lại Tháng 12 năm 2017 và phân tích những điều đã làm cho Bitcoin đạt mốc kỷ lục $19.800 thời điểm đó.

Những Yếu Tố Từng Giúp Bitcoin Đạt Kỷ Lục Giá

  • Khi đó, có quá nhiều hi vọng về Bitcoin và những gì đồng tiền này có thể làm hoặc những vấn đề nó có thể giải quyết trên Internet.
  • Ai ai cũng nói về ICO, những đồng tiền mới. Khoảng 50 dự án ICO ra mắt mỗi ngày. Con số đó thực sự sẽ tiếp cận nhiều người hơn nếu phần lớn trong số chúng không lụi tàn như 1 cú lừa.
  • Rất nhiều website và trang eCommerce hỗ trợ thanh toán bằng tiền mã hóa năm 2017, nhưng ta cũng thấy phần lớn trong số đó bỏ hình thức thanh toán này ngay năm 2018. Làn sóng này có thể phải lập lại để Bitcoin có thể tăng lên mốc kỷ lục mới.

Vậy Còn Trong Tương Lai?

Những yếu tố khác sẽ góp phần ảnh hưởng tới giá Bitcoin trong tương lai, gồm:

  • Các thể chế tài chính cần công nhận tiền mã hóa như là 1 lựa chọn đầu tư thay thế đầy sức mạnh. Theo đó, dòng tiền từ các tổ chức này sẽ chảy về thị trường tiền mã hóa và tạo ra hiệu ứng cần thiết để tạo nên sự kiện chấp thuận tiền mã hóa ở mức xa hơn và ở phạm vi rộng hơn.
  • Nhà nước và các ngân hàng cần giảm bớt hoặc bỏ hoàn toàn những áp lực mà họ đặt lên việc sử dụng tiền mã hóa. Ví dụ, Ấn Độ cấm sử dụng tiền mã hóa vì nhà nước này nghĩ rằng chúng không phải phương tiện hợp pháp. Có rất nhiều nhà nước khác khắp thế giới cũng nghĩ vậy.
  • Các trường đại học và cơ sở giáo dục cần bổ sung nghiên cứu về blockchain và tiền mã hóa trong giáo trình. Việc này chắc chắn sẽ khai sáng nhiều người và đẩy nhanh quá trình tiếp nhận công nghệ cách mangjn ày. Điều này đang diễn ra. Năm 2018, Ripple tài trợ tới 50 TRIỆU USD cho 17 trường đại học tại Mỹ để thúc đẩy công nghệ blockchain. Ripple gọi đó là Ý tưởng Nghiên cứu Blockchain trong trường đại học.

Nếu những điều trên tiếp tục xảy ra và có thể tái diễn, ta sẽ thấy mức tăng vũ bão và sự chấp thuận trên diện rộng đối với tiền mã hóa và các loại tài sản số khác.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn