Thợ mỏ (người đào bitcoin) muốn kiểm soát thị trường để tối đa hóa lợi nhuận trước đợt cắt giảm năm 2020.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất này mới giảm giá mạnh trong những ngày vừa qua. Các nhà phân tích dự đoán bitcoin sẽ không xuống thấp 1 lần nữa trong năm nay, vì các thợ mỏ muốn kiếm lời nhiều nhất có thể.

Chính Satoshi đã từng chỉ ra rằng giá trị hàng hóa (tài sản có giá nói chung, không chỉ bitcoin) sẽ phụ thuộc vào chi phí sản xuất. Thợ mỏ sẽ bán khi lợi nhuận để “sản xuất” 1 bitcoin > chi phí. Do đó, họ sẽ không có động cơ để bán bitcoin khi lợi nhuận < chi phí.

Đợt giảm giá mạnh vừa rồi có thể là do các thợ mỏ bán những đồng tiền mã hóa mà họ “đào” được khi hệ thống còn đang thưởng 12.5 BTC cho mỗi block. Đến Tháng Năm 2020, mỗi block chỉ có giá trị 6.25 BTC.

Họ đang bảo hiểm cho rủi ro kinh doanh trong tương lai khi mà chi phí sản xuất biên vẫn còn thấp.

Một số nhà phân tích cho rằng thợ mỏ đã giao kèo các hợp đồng bán bitcoin từ trước để tạo nên bong bóng bitcoin, trông giống như 1 đợt suy giảm nguồn cung, cũng là cơ hội để họ thu lợi. Sau đó, họ giữ mức giá để bù đắp cho chi phí sản xuất.

Do vậy, thợ mỏ sẽ giữ giá trên $6.500/BTC.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn