Khi dong tiền ảo phân tán Bitcoin ra đời và được chấp nhận rộng rãi, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới văn minh, chúng ta chứng kiến 1 phương tiện có giá trị thanh toán nhưng không được phát hành hay bảo trợ bởi 1 nhà nước nào.

Dù Được Quan Tâm, Facebook Libra Không Phải Là Tiền Ảo Phân Tán

Khi Facebook công bố Libra, đó là lần đầu tiên 1 đại công ty có sức ảnh hưởng toàn cầu phát hành đồng tiền của họ.

Libra chắc chắn không phải là đồng tiền ảo đầu tiên, cũng không phải là đồng crypto đầu tiên do 1 công ty phát hành.

Libra thậm chí còn chẳng phải là tiền ảo phân tán “chính hiệu” vì bản chất tương đối tập trung của nó.

facebook bi phat 5 ti usd libra se ra sao
Facebook Libra.

Tham khảo về Libra:

Một đồng tiền ảo phân tán thực sự phải hoàn toàn, hoặc gần như hoàn toàn phân tán.

Không ai kiểm soát được nó. Không ai hoàn toàn sở hữu nó. Nó thuộc về cộng đồng người dùng, và chính người dùng mới quyết định giá trị giao dịch của nó.

Điều đó là cơ bản.

Sự phân tán chính là sức mạnh giúp tài sản số được bảo mật cao, chống lại mọi quyền lực kiểm soát tập trung.

Một tài sản được quản lý tập trung (như đồng USD, JPY hay bất kỳ đồng tiền nào do ngân hàng trung ương phát hành) không bao giờ có được những đặc tính đó.

Libra không sử dụng mô hình tiền ảo phân tán, cũng không có gì cho thấy nó sẽ phân tán trong tương lai. Vì Libra Associations, tổ chức 25 thành viên ban đầu, đều sẽ nhận được lợi ích to lớn từ Libra.

Họ không có động lực để phân tán quyền kiểm soát cho cộng đồng.

Nhưng do ảnh hưởng quá lớn của Facebook, nên Libra trở nên đặc biệt và được mong đợi sẽ cách mạng hóa lĩnh vực tài chính.

Giới Cầm Quyền Lộ Rõ Thái Độ Tiêu Cực Với Tiền Ảo Phân Tán

Vậy tại sao các nhà nước, từ Ấn Độ, Trung Quốc, tới Mỹ, đều tìm cách ngăn cấm các dự án tiền ảo phân tán (cryptocurrency) hoạt động?

Chẳng phải blockchain là bước tiến mới nhất trong lĩnh vực bảo mật, và tài sản càng an toàn thì càng tốt chứ sao?

Nhà nước không cần điều đó!

Tham khảo hiện trạng pháp lý về tiền mã hóa:

Trong suốt lịch sử văn minh, các nhà nước giữ vai trò độc quyền phát hành tiền tệ.

Sự độc quyền này cho phép họ thoải mái chồng chất số “nợ quốc gia” bằng những khoản “vay để trả” và thoải mái in tiền khi không đủ tiền để chi trả cho sự tồn tại họ.

Sự độc quyền này cũng giúp các nhà nước giữ được “ngọn cờ đầu” của mình, bất kể họ đang làm gì với nền kinh tế và tài sản của người dân.

so sánh mô hình tập trung và mô hình mạng ngang hàng phân tán
So sánh mô hình tập trung và mô hình mạng ngang hàng phân tán

Nếu 1 đồng tiền ảo phân tán được phép hoạt động, và nó trở nên mạnh mẽ để thay thế tiền mà nhà nước in ra, quyền lực của nhà nước sẽ không còn.

Khi không còn kiểm soát tài chính quốc gia, sức mạnh của nhà nước về zero.

Nếu đồng tiền duy nhất có trị thanh khoản lại không do nhà nước phát hành, quyền lực của nhà nước bị triệt tiêu, và chẳng ai còn cần đến họ nữa.

Khi đó, nếu người Mỹ dùng Libra nhiều hơn đồng USD, thì Facebook mới là “người quyết định” mọi chuyện của nước Mỹ, chứ không phải các chính trị gia.

Lúc ấy, ngay cả vấn đề an ninh quốc gia cũng trở nên “phân tán”. Nhưng đó là 1 câu chuyện khác, nằm ngoài phạm vi của bài viết này.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn