Trung tuần tháng 7/2019, Singapore đề xuất miễn thuế VAT với giao dịch Bitcoin và tiền mã hóa nói chung. Ngược lại, ở Mỹ thì tiền mã hóa sẽ chịu hàng loạt thuế khác nhau.

Chính phủ Mỹ sẽ đưa ra công bố văn bản hướng dẫn việc áp thuế với tiền mã hóa vào tuần tháng 7/2019 này.

Dùng Bitcoin và các loại tiền mã hóa để thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ, mua, bán, đào tiền mã hóa đều có thể bị áp thuế tại Mỹ. Nhưng dữ liệu gần đây cho thấy người ta không nghiêm túc tuân thủ luật thuế này. Chỉ 53% người Mỹ có kế hoạch báo cáo thu nhập từ tiền mã hóa.

Chính phủ Mỹ sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp để xác định và truy tố người trốn thuế giao dịch đối với loại tài sản này. Bao gồm truy xét gia đình và bạn bè, mạng xã hội và khóa dữ liệu, sử dụng thiết bị giám sát điện tử để xác định thời điểm giao dịch hoặc lưu giữ Bitcoin, thời điểm truy cập dịch vụ ngân hàng, PayPal và các loại dữ liệu tài khoản khác.

Trong khi đó, ở Singapore, cơ quan thuế nhà nước đề xuất miễn thuế VAT với tiền mã hóa, và chỉ áp thuế dịch vụ, hàng hóa thông thường. Các nước khác như Úc, Đức và Bồ Đào Nha đã làm tương tự. Nếu được chấp thuận, cơ chế thuế này sẽ áp dụng thi hành ngay từ Tháng Một năm sau. Một số nhà lập pháp ở Anh dự kiến cũng sẽ áp thuế đối với giao dịch tiền mã hóa như 1 loại tài sản đầu tư. Trong làn sóng này, Belarus là hiện tượng nổi bật khi hoàn toàn miễn thuế cho mọi hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, ít nhất cho đến năm 2023.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn