Sống trong thời đại “bùng nổ crypto”, chúng ta dễ cảm thấy tầm quan trọng của cuộc chiến giữa tiền mã hóa và hệ thống pháp quy tài chính. Dù vậy, trong thế giới tài chính, có 1 cuộc chiến lớn hơn và đã vươn xa hơn: cuộc chiến với tiền mặt.

Bộ Tài Chính Úc Tuyên Chiến Với Tiền Mặt

Bộ Tài chính Úc đã đưa ra dự thảo luật về “doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng tiền mặt tới $10.000”, trong đó có câu: “các giao dịch bằng, hoặc lớn hơn thế, phải thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử hoặc bằng séc.”

Văn bản pháp quy này không những không giới hạn việc thanh toán bằng tiền mã hóa mà còn đề xuất rằng cần mở rộng thị trường cho chúng.

Thời hạn lấy ý kiến công khai của dự thảo luật này đã kết thúc.

Đây là 1 trường hợp mới nữa trong xu hướng bỏ giao dịch tiền mặt của các chính phủ.

Lí do thì rất hiển nhiên. Giao dịch tiền mặt khó theo dõi và quản lý.

Không chỉ là vấn đề với tội phạm có tổ chức hay tài trợ khủng bố, đối với chính quyền, tiền mặt còn liên quan đến việc thu thuế.

Cuộc Chiến Với Tiền Trên Nhiều Mặt Trận

Khi tiền mã hóa được sử dụng rộng rãi, sẽ không thể có 1 cách xử lý trọn vẹn cho mọi vấn đề.

Trong khi một số chính quyền đang tìm cách hạn chế tiền mã hóa, hướng đi ngược lại (cho phép nó hoạt động) mới có khả năng xảy ra hơn.

Phần lớn tiền mã hóa hiện tại là giải pháp minh bạch hơn hệ thống thanh toán điện tử hiện nay. Các nhà nước sẽ thích chúng.

Một hệ thống blockchain công dễ khai thác dữ liệu hơn, theo thời gian thực, so với các phương tiện thanh toán điện tử hiện nay.

Đối với các loại tiền mã hóa có tính bảo mật cao, nhà nước sẽ làm mọi cách để giới hạn chúng, vì họ luôn tìm cách quản lý sâu hơn đời sống tài chính của người dân.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn