Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC Jay Clayton nói ông sẽ không mở rộng luật chứng khoán, bộ luật đã tồn tại 85 năm, để thêm những điều khoản mới cho Tiền mã hóaPhát hành Tiền ảo Lần đầu.

Clayton phản đối ý kiến cho rằng SEC đang “ngáng đường tiến bộ” bằng cách không bổ sung điều luật cho tiền mã hóa, và tái khẳng định rằng chính sách của cơ quan này đã rõ ràng ngay từ đầu.

Clayton nói:

Tôi thấy rất nhiều người hứng khởi với việc chúng tôi sẽ thay đổi luật để thích ứng với công nghệ, và họ dành thời gian để nghĩ rằng chuyện ấy sẽ xảy ra. Tôi đã rõ ràng ngay từ đầu, chuyện đó sẽ không xảy ra.

Ông bổ sung:

Nếu chúng ta có cách để giảm chi phí thanh toán quốc tế bằng công nghệ, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng không thể hi sinh những nguyên tắc cơ bản của luật chứng khoán, và những luật khác, để mở đường cho việc đó.

Chủ tịch SEC gợi ý rằng cơ quan này sẽ điều chỉnh dự án Libra của Facebook (nếu nó ra đời) giống như các Qũy giao dịch giao dịch trao đổi (ETF). Clayton không trực tiếp đề cập đến Libra, nhưng ông nói rằng:

Nếu có gì trông giống như 1 quỹ ETF, hoạt động như ETF, thì luật nói rằng nó sẽ được điều chỉnh như ETF, bất kể tên gọi nó là gì.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn