Nhà nước của 15 quốc gia đang xây dựng 1 hệ thống hợp tác cho phép họ thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân của người sở hữu tiền mã hóa với nhau, theo họ, đây là nỗ lực mới nhất trong cuộc chiến chống rửa tiền.

The Financial Action Task Force (FATF), tạm gọi là Lực lượng Đặc vụ Tài chính, là 1 tổ chức quốc tế gồm 37 cơ quan lập pháp và 2 tổ chức địa phương sẽ phát triển 1 hệ thống chung. Họ có kế hoạch công bố các biện pháp cụ thể chống tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa, gồm tài trợ cho các tổ chức khủng bố, vào năm 2020. Vài năm sau, kế hoạch này sẽ được triển khai, và chuyển giao cho khối tư nhân thực hiện.

Dù vậy, dữ liệu gần đây cho thấy tỉ lệ Bitcoin liên quan đến giao dịch bất hợp pháp đang giảm dần: chỉ chiếm khoảng 1% toàn bộ giao dịch Bitcoin trong năm nay, giảm từ 7% năm 2012.

Trong điều kiện nhiều quốc gia chưa có nền tảng pháp lí dành cho crypto, và một số nước khác đang xây dựng những quy định cụ thể cho tiền mã hóa, sẽ rất khó để thiết lập 1 quy chuẩn chung toàn cầu, hay một hệ thống mà các quốc gia có thể dùng chung, nhưng sự hợp tác này có thể đưa họ tiến tới mục tiêu sớm hơn.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn