Trang chủ Tags Bitcoin BTC

Thẻ: Bitcoin BTC

Bitcoin là mạng blockchain hoạt động cơ chế đồng thuận chung (consensus mechanism) và bằng chứng công việc (Proof-Of-Work). Bitcoin đóng vai trò như 1 hệ thống thanh toán mới, và là 1 đồng tiền số hoàn toàn mới. Bitcoin là mạng thanh toán ngang hàng (peer-to-peer) phân tán đầu tiên do người tiêu dùng vận hành mà không có đơn vị trung gian. Nghĩa là không có cơ quan trung ương nào can thiệp được. Trong nhận thức của người dùng, Bitcoin gần như là tiền của thế giới Internet. Bitcoin cũng được coi là hệ thống kế toán 3 đầu vào nổi bật nhất hiện nay.