Trang chủ Tags Đào cày Bitcoin BTC

Thẻ: Đào cày Bitcoin BTC

Khi người đào bitcoin hoàn thành việc xác minh các giao dịch trong khối (block) thì được nhận phần thưởng là bitcoin. Phần thưởng chỉ dành cho người đầu tiên xác minh khối thành công.