Trang chủ Tags Công nghệ Blockchain

Thẻ: Công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain được định nghĩa là: Chuỗi bản ghi dữ liệu không thể xóa sửa có gán mã thời gian do tập hợp cụm máy tính độc lập với nhau, không phụ thuộc bất kỳ chủ thể nào, quản lý. Mỗi khối dữ liệu (block) được bảo mật và gắn với nhau bằng thuật toán mã hóa (chain).