Trang chủ Tags Tiền mã hóa

Thẻ: Tiền mã hóa

Tiền mã hóa (cryptocurrency), còn gọi là tiền kỹ thuật số, tiền điện tử, được bảo mật bởi thuật toán mã hóa phức tạp, khiến cho việc sao chép, nhân bản, làm giả, double-spend trở nên bất khả thi. Từ “tiền mã hóa” xuất phát từ kĩ thuật mã hóa dùng trong bảo mật hệ thống mạng lưới máy tính.