Nhiều người cảm thấy năm 2019 là năm ảm đạm với thị trường Bitcoin. Nhưng nhiều dữ liệu mới cho thấy sức mạnh kỹ thuật của đồng tiền mã hóa này chưa bao giờ lớn đến thế.

Trong 12 tháng qua, 3 chỉ số chính của Bitcoin đều lập kỷ lục mới, dễ dàng phủ mờ tình hình trước kia. Gồm cả việc vượt qua các kết quả đạt được năm 2017, cho thấy biến động giá Bitcoin không thể hiện sức khỏe tổng thể của hệ thống này, mặc dù giá BTC đã tăng hơn 100% từ điểm thấp nhất năm trước.

Kỷ Lục Số Lượng Giao Dịch

Bitcoin lập 3 kỷ lục năm 2019 số lượng giao dịch
Kỷ lục số lượng giao dịch tiền ảo bitcoin mới năm 2019. Dữ liệu: TradeBlock.

Trong năm 2019, mạng Bitcoin đã xử lý số lượng giao dịch lớn hơn bất kỳ năm nào trước đó.

Dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn phân tích trong ngành cho thấy tháng 5/2019 là tháng bận rộn nhất của Bitcoin, với gần 12 triệu giao dịch.

Tháng 12/2017 giờ đang xếp thứ 2, với hơn 11 triệu giao dịch.

Kỷ Lục Khối Lượng Giao Dịch

Bitcoin lập 3 kỷ lục năm 2019 khối lượng giao dịch
Bitcoin lập kỉ lục khối lượng giao dịch. Dữ liệu: Blockchain.com.

Nhiều giao dịch hơn có nghĩa là khối lượng giá trị lớn hơn.

Đo bằng USD, năm 2019, mạng tiền ảo Bitcoin đã lưu chuyện khối lượng lớn chưa từng có.

Trong đó bao gồm kỷ lục đỉnh điểm khối lượng tới 4 tỉ USD chỉ trong  ngày cuối tháng Bảy.

Kỷ Lục Hash Rate

Bitcoin lập 3 kỷ lục năm 2019 hashrate
Hashrate mạng lưới tiền ảo Bitcoin lập kỷ lục mới. Dữ liệu: Blockchain.com

Hash rate mạng lưới tiền ảo Bitcoin tiếp tục đạt mốc mới.

Hash rate là chỉ số đo lường sức mạnh xử lý mà giới thợ mỏ dành việc đào Bitcoin. Dù giá có giảm, và kéo theo là lợi nhuận giảm, giới thợ mỏ tiếp tục cho thấy cam kết tăng trưởng của họ.

Đánh giá hash rate là chuyện khó, các nguồn dữ liệu chỉ cung cấp được con số ước tính, do khối lượng thực sự tham gia vào mạng là không thể nào biết chính xác được.

Ngoài ra, các nguồn theo dõi dữ liệu lưu ý rằng thị trường phái sinh Bitcoin và thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin là những thành công mới trong năm vừa qua.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn