Mới đây, Trường đại học Cambridge công bố công cụ Chỉ số tiêu thụ điện năng Bitcoin để đánh giá lượng điện năng mà hệ thống Bitcoin tiêu thụ mỗi năm. Công cụ này cập nhật 30 giây/lần và so sánh mạng lưới Bitcoin với các quốc gia thực trên thế giới. Một số kết quả:

Mạng Bitcoin tiêu thụ nhiều điện hơn cả nước Thụy Sĩ.
Mạng Bitcoin tiêu thụ nhiều điện hơn cả nước Thụy Sĩ.
  • Bitcoin tiêu thụ 0.31% tổng lượng điện toàn cầu.
  • Nếu con số trên nghe có vẻ nhỏ, quy đổi ra điện, đó là 64.63TWh.
  • Quy đổi ra lượng tiêu thụ thực tế, Bitcoin dùng nhiều điện hơn cả nước Thụy Sĩ.
  • Việt Nam tiêu thụ 143.2 TWh mỗi năm, hiện đứng thứ 25 trên thế giới. Còn Bitcoin? Đứng thứ 41, và tiêu thụ khoảng 45% lượng điện của Việt Nam!
  • Năng lực sản xuất điện của Việt Nam năm 2018 là 209 TWh, đủ cho Bitcoin “xài” khoảng 3 năm 3 tháng.
  • Nếu tính thành tiền, với giá điện 3.000 VNĐ/KWh (giả định thấp) thì mỗi năm, hệ thống Bitcoin “ngốn” hết 2 TRIỆU TỈ VNĐ tiền điện!

Thực tế cho thấy, quá trình “khai thác” Bitcoin đã chuyển từ 1 thú vui sang hoạt động chuyên nghiệp. Các trại đào Bitcoin xuất hiện khắp thế giới để mong kiếm được tiền “miễn phí”. Nhưng với những con số trên, ta thấy Bitcoin còn đắt hơn vàng!

Trường Cambridge cho rằng đào Bitcoin phải thực sự “không hiệu quả” để không có 1 chủ thể hay nhóm lợi ích nào dễ dàng kiểm soát và thao túng Bitcoin.

Dù sao, quá trình đào Bitcoin rồi sẽ kết thúc do giới hạn ban đầu của đồng tiền này. Nhưng quá trình đó có thể kết thúc sớm hơn nhiều, khi chi phí để vận hành các trại đào vượt quá lợi nhuận thu được khi bán Bitcoin.

GỬI TRẢ LỜI

Mời bạn viết lời bình!
Nhập vào tên của quý bạn