Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ

Cập nhật: 14/4/2020

Thế giới Crypto luôn cố gắng đảm bảo mọi thông tin chúng tôi đăng tải trên thegioicrypto.net là chính xác và cập nhật kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không có trách nhiệm nào với thông tin trên website khác. Quý bạn đọc vui lòng tự kiểm tra thông tin, và chịu rủi ro liên quan đến bên thứ 3 ấy.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất, hay sự bất tiện nào do phụ thuộc vào nội dung trên website này.

Quý bạn đọc vui lòng lưu ý rằng Thế giới Crypto không phải là đơn vị tư vấn tài chính. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính nào. Nội dung mọi bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, những cộng tác viên của chúng tôi, và không nên coi đó là lời tư vấn. Quý bạn đọc nên liên hệ trực tiếp với các chuyên gia, các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực tài chính để được đáp ứng những dịch vụ ấy.

Mọi nội dung trên website này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Chúng không có chức năng, hay được hiểu, là lời khuyên đầu tư.

Quý bạn được hiểu là đã đồng ý không truy cứu trách nhiệm của Thế giới Crypto, những cộng tác viên, các nhân viên, quản lý, người đại diện, và nhà cung cấp dịch vụ Bên thứ 3 đối với bất kỳ cáo buộc, chi phí, tổn thất, mất mát, và bất kỳ trách nhiệm nào, bao gồm phí luật sư và các chi phí liên quan, xuất phát từ hoặc liên quan đến việc quý bạn sử dụng website có tên miền thegioicrypto.net, vi phạm của quý bạn với thỏa thuận này, và/hoặc vi phạm của bạn đối với quyền của bất kỳ người hay Bên thứ 3 nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bất thường, hậu quả, gián tiếp, tai nạn, phạt, hay tổn thất tạm thời nào, dù là trong hợp đồng, hay bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào, xuất phát từ, hay liên hệ theo bất kỳ cách nào, với thỏa thuận này hoặc cách quý bạn sử dụng Thế giới Crypto, bao gồm nhưng không giới hạn với những tổn thất, hay thiệt hại về lợi nhuận, tinh thần, chức năng hay dữ liệu.

Mọi cáo buộc hoặc bất đồng giữa quý bạn và chúng tôi xuất phát từ, hoặc liên hệ với, thỏa thuận này, dù toàn bộ hay một phần, sẽ được xử lý trên nguyên tắc hòa giải và bảo đảm quyền lợi của đôi Bên. Nếu bất đồng không được xử lý bằng hòa giải thì sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng việc sử dụng thegioicrypto.net, bạn được hiểu là đã đồng ý với Thỏa thuận này.