Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin đăng tải trên thegioicrypto.net được cung cấp theo nguyên tắc “y nguyên” và không có bất kỳ hứa hẹn hay cam đoan nào. Chúng tôi và các cộng tác viên từ chối trách nhiệm, tới mức cao nhất giới hạn bởi pháp luật, đối với bất kỳ và tất cả đảm bảo, rõ ràng hay ngầm chỉ, bao gồm nhưng không giới hạn với bảo đảm thương mại, đáp ứng 1 mục đích cụ thể, và không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hay bất kỳ đảm bảo, điều kiện, bảo lãnh hay thể hiện nào, dù bằng lời hay dưới dạng thông tin số. Quý bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất đối với máy tính cá nhân, thiết bị di động của bạn, cũng như việc mất quyền sử dụng, hay mất nội dung cá nhân của bạn.

Tất cả hành vi và thông tin bạn gửi tới, hay đăng tải lên website thegioicrypto.net là trách nhiệm của bạn. Bạn đồng ý không truy cứu trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về bất kỳ nội dung cá nhân, hay hành động, nào vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của cá nhân hay chủ thể thứ 3 nào khác theo bất kỳ cách nào.

Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ nhu cầu thông tin của quý bạn và cộng đồng, nên nếu bạn có bất kỳ vấn đề hay bất đồng nào, bạn đồng ý sẽ thông báo và xử lý nó bằng phương pháp hòa giải với chúng tôi. Quý bạn có thể liên hệ, phản hồi, bày tỏ lo ngại với chúng tôi qua email: [email protected]